Součásti školyIII. odděleníAktuality

Listopad

Distanční činnost

Po dobu uzavření školy se i  školní družina zapojila do distanční přípravy činnosti. Žákům byly nabídnuty dobrovolné aktivity, do kterých se zapojili dle svých zájmů, chuti a času. Spolupráce s rodiči a žáky 2.B byla úžasná! Komunikace a zpětná vazba, především díky rodičům, mi udělaly velkou radost. Všichni, kteří se zapojili, si zaslouží velkou pochvalu! Děkuji moc!!!! Připojuji fotografie ježků a dokončenou koláž fotografií "veselých šklebounů".