Součásti školyII. odděleníAktuality

Září a Říjen

Duhový a Halloweenský ostrov

Podzimní měsíce nám uběhly mávnutím proutku. počasí nám přálo na pobyt venku, chodili jsme na Skalku, do parku a do přírody, kde jsme hráli společné hry, využívali jsme dětské hřiště s lanovým centrm, houpačkami, kolotočem a klouzačkou. V přírodě jsme si vyprávěli o stromech, plodech -lesních, ale také jsme tvořili obrázky ze šišek, klacíků a kreslili na stromech uhlem- kůrotisk, který jsme dotvářeli fixou a zjistili jsme, jakou máme fantazii. Připravovali jsme se na celodružinovou akci- VYPLOUVÁme, aneb všichni jsme na stejné lodi! K této akci jme si vyrobili společnými silami loď a nakreslili autoportrétyy, které jsme na loď nalepili. Společné odpoledne jsme si opravdu užili se spousty úkolů a tanečkem. V následujícím měsíci říjnu jsme se připravovali na Halloween, převzatý svátek našich dušiček. malovali jsme dýně , vyráběli čelenky, kreslili netopýry a vyráběli duchy. Všemi výrobky jsme si vyzdobyli naši družinku, aby byla pěkná, veselá na další společnou akci Halloweenská párty.Ve všech odděleních byla připravena stanoviště s arakcemi ke tvoření, pohybu ,hraní, které si naši žáci průběžně vyzkoušeli. Na závěr odpoledne jsme si společně zatančili, zazpívali a za to vše i trošku zamlsali. Děkujeme všem rodičům za přípravu masek, s nimi jsou společné akce velmi pěkné a pestré.