Součásti školyI. odděleníAktuality

Listopad 2019 - BAREVNÁ CESTA

 „Barevná cesta“ nás provázela podzimním měsícem, v kterém jsme si povídali o rodině.

 „Barevná cesta“ nás provázela podzimním měsícem, v kterém jsme si povídali o rodině.

Zpívali s doprovodem „Muzikantská rodina“.

Tvořili podzimní obrázky z listí a přírodnin, které zdobily chodbu .

S podzimem jsme se rozloučili společnou celodružinovou akci „SLAVNOST PADAJÍCÍHO LISTÍ “.

Odpoledne her a soutěží se vydařilo :-)

Své zážitky a postřehy zapisujeme do PONYDENÍKŮ. Soutěžili jsme v PIŠKVORKÁCH. Blahopřejeme vítězům Kubíkovi a Nikol.

Znalosti procvičujeme v pracovních listech.

Velmi rádi stavíme ze stavebnicí CHEVA a SEVA.

V rámci preventivního programu školy na téma: "Mobil- dobrý sluha, zlý pán " jsme si vysvětlili pravidla, bezpečné užívání mobilu a vytvořili plakát.

Věnovali jsme se i přípravě na „Slet andělů“. Vytvořili výzdobu družiny i chodby, připravili si andělské sáčky na nadílku. Ve sváteční dílně vyrábíme vánoční ozdoby.

Poslední vaření v měsíci nám předvedl své cukrářské umění žák 9.A ( dřívější absolvent kroužku vaření J Tomáš P., s kterým jsme upekli úžasné vanilkové věnečky. Děkujeme, že nás naučil něco nového a zpestřil páteční odpoledne.

Pohodový předvánoční čas rodičům i dětem přeje Hela :-)