Součásti školyI. oddělení

I. ODDĚLENÍ - 2.B, část 3.A - nehokejová skupina - vychovatelka HELENA PLATILOVÁ

Září 2022- "STROM PŘÁTELSTVÍ"

V letošním školním roce navštěvují I. oddělení školní družiny žáci 2.B  a 11 žáků ze 3.A. Na začátku měsíce jsme se seznámili s novými kamarády a zopakovali si pravidla.