Informace SSZŠ k avizované stávce škol

20.11.2023 |  Pavel Škramlík

Vážení zákonní zástupci,

chceme Vás informovat, že v době vyhlášené stávky 27.11. 2023 je naše škola plně v provozu a vše probíhá dle rozvrhu a plánovaných aktivit.

Neznamená to však, že se jako škola distancujeme od některých vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 


Věříme, že při řešení ekonomické efektivity školství:

  • nedojde k snižování mzdových prostředků pro nepedagogické zaměstnance, aby nebyl ohrožení provoz školy.   
  • nedojde ke snížení prostředků na ostatní neinvestiční výdaje (tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učební pomůcky žáků, aby žáci měli kvalitní a moderní učební pomůcky.
  • nedojde k dramatickému snížení normativu, abychom mohli nabízet žákům větší příležitosti k učení prostřednictvím dělení skupiny nebo tandemové výuky.
  • nedojde k dramatickému omezení finančních prostředků na zajištění asistentů pedagoga, abychom mohli nabízet účinnou podporu žákům, kteří ji potřebují.
  • dojde ke slibovanému pevnému zakotvení pozic školního speciálního, sociálního pedagoga do struktur škol, abychom mohli nabízet žákům, kolektivům, ale i učitelům a zákonným zástupcům nabízet účinnou podporu formou cílené práce a konzultací.
  • dojde k dalšímu naplňování Strategie 2030+, kterou vnímáme společně s odbornou školní veřejností jako smysluplný materiál, který může pomoci ke zkvalitňování školství.

 

V Litvínově dne: 20.11. 2023

Mgr. Pavel Škramlík, ředitel školy

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies