ŠkolaLidé

Mgr. Sandra Krausová Netřídní učitelé

Profil

Maturovala v roce 2004 na Gymnáziu v Mostě. V roce 2009 úspěšně ukončila studium na UJEP v Ústí nad Labem v programuučitelství pro základní školy v oboru český jazyk a literatura a dějepis pro 2. stupeň ZŠ. Na SSZŠ začala pracovat v únoru 2009. Vyučuje zde anglický jazyk, český jazyk a dějepis. Ve výuce ráda využívá např.: interaktivní tabuli, počítače, metody aktivního učení, metody kritického myšlení, tvorbu výukových plakátů, krátká výuková videa, práci s pracovními listy a textem … Dále zastává funkci ve školní knihovně, věnuje se připomínání významných dnů a je pedagogickým dozorem nad žáky z týmu školního časopisu OKO. Mezi její dosažená osvědčení patří např.: Metody aktivního učení, Kreativní učitelé = kreativní hodiny anglického jazyka, Hry pro zvládání agresivity a neklidu, Typologie osobnosti MBTI …

Kontaktní formulář