RodičeŠkolné

Školné

Školné: 600,-Kč měsíčně, 7200,- ročně, tj. 24,- Kč denně)

V ceně školného garantujeme:

 • Nižší počty žáků ve třídě, průměr na třídu je 23 žáků.
 • Činnost speciálního pedagoga a psychologa školy – poradenské pracoviště přímo ve škole.
 • Příspěvky sportovním klubům (HC, FŠ, volejbal, gymnastika),
 • Půlené vyučování (jedna hodina týdně v každé třídě nad 20 žáků v předmětech Aj, MAT, ČJ, informatika).
 • Doučování žáků na I. i na II. stupni.
 • Pracovní sešity pro žáky (např.: vše na I. stupni, AJ, MAT, FYZ atp.).
 • Vybrané učební potřeby (výtvarná výchova, pracovní činnosti, školní družina a klub).
 • Žákovské sešity, čtvrtky a žákovské knížky SSZŠ.
 • Doprava žáků, cestovné (výjezdy třídních kolektivů, sportovní výjezdy, olympiády, soutěže žáků).
 • Hrazení pojištění pro žáky školy na výjezdy
 • Návštěvy divadel, planetária, exkurze, kino atp.
 • Odměny žákům (knihy pro nejlepší žáky, žáky s nejlepším zlepšením, úspěšné sportovce a reprezentanty školy), ceny pro žáky a materiál na školní akce a soutěže.
 • Zájmová činnost – kroužky.

Informace o úhradě školného

Číslo účtu:               1041259339/0800

Variabilní symbol:     rodné číslo dítěte                   Spec. symbol: 1

Měsíční platba:         600 Kč po dobu 12 měsíců, nebo 720 Kč po dobu 10 měsíců

Možnosti úhrady:

Měsíční splátky je možné hradit trvalým příkazem z účtu u Vašeho peněžního ústavu do 15. dne v měsíci, 10x září až červen 720 Kč, nebo 600 Kč 12x září - srpen.

Úhrada školného složenkou ve čtyřech splátkách  v následujících termínech:

I.splátka do 15. září ve výši tří  měsíčních splátek (1.800Kč)

II.splátka do 15. prosince ve výši tří měsíčních splátek (1.800Kč)

III.splátka do 15. března ve výši tří měsíčních splátek (1.800Kč)

IV.splátka do 15. června ve výši tří měsíčních splátek (1.800Kč)

Úhrada celoročního školného jednou splátkou do 15. září (složenkou, nebo příkazem k úhradě ve prospěch účtu SSZŠ, nebo na pokladně školy).

Jiný způsob úhrady školného není možný!!!

 

V případě nejasností prosím kontaktujte ekonomku školy paní Šťovíčkovou

(476 752 896; 773 826 286; veronika.stovickova@sszslitvinov.cz).