RodičeŠkolné

Školné

Školné ve školním roce 2022 - 2023

Měsíční platba: 900,-Kč po dobu 12 měsíců

Číslo účtu: 1041259339/0800

Variabilní symbol: přidělený ve studijní smlouvě.

 

Možnosti úhrady:  Měsíční splátky je možné hradit trvalým příkazem u účtu u vašeho peněžního ústavu do 15.dne v měsíci.

Úhrada celoročního školného jednou splátkou do 15.září na účet školy.

JINÝ ZPŮSOB PLATBY NENÍ MOŽNÝ.

V případě nejasnoti prosím kontaktujte ekonoku školy paní veroniku Šťovíčkovou.

(476 752 896, 773 826 286, [email protected])